image description
opsætning af pc

Procesoptimering

Gennem vores mangeårige virke indenfor IT-implementering har vi lært at optimere alle processer. Vi er kendte for at kunne overskue IT-projekter i deres helhed. Vi kan effektivisere, forenkle og ensrette processer, så den praktiske håndtering af IT-projekter kommer til at foregå optimalt.

Vi kender f.eks. til vigtigheden i at få fastlagt ansvarsfordelingen i projektet. Vi kan samarbejde med flere forskellige aktører og kan rådgive og vejlede om, hvordan den praktiske implementering udføres bedst muligt. Og vi kan selv påtage os hele projektledelsen. Det resulterer i en optimering af alle processer, så både fejlmuligheder og omkostninger minimeres.

Procesoptimeringen gennemføres på baggrund af en grundig analyse. I samarbejde med dig fastlægger vi målsætning, tidsplaner, samarbejde med øvrige interessenter og afgrænsning af opgaven m.m. Herefter identificerer vi de problemstillinger, der kan være i projektet. Også problemstillinger som du ikke selv havde tænkt på. Vi har nemlig udviklet rutiner og systemer, der tager højde for alle faldgruberne.

Det betyder, at vi kan udføre et grundigt og fyldestgørende analysearbejde og udforme detaljerede drejebøger, så gennemførelsen forløber uden problemer og overraskelser. Mange års erfaring har lært os, at der er rigtig mange faldgruber i et projektforløb, og tiden kan let smutte. Stram projektstyring er derfor en nødvendighed, ligesom åbenhed og jævnlig udveksling af informationer.

Når nonstop varetager projektstyringen er det med én fast projektleder, som sørger for, at alle er velinformerede og ved, hvad der skal ske på alle tidspunkter.

Detaljeret
planlægning

Økonomiske
besparelser

Højt
serviceniveau

Problemfri hverdag
og rolig nattesøvn