image description
Din professionelle IT partner

Projektstyring og gennemførelse

Vi er gode til at styre og gennemføre dit IT-projekt, dvs. håndteringen af de praktiske opgaver vedrørende installation og udskiftning af IT. Med IT mener vi mere end PC'ere. IT dækker også over kasseterminaler, kortterminaler, routere, servere, infostandere, home entertainment og meget andet.

Som projektleder tager vi højde for alle udfordringer og tester installeringsprocessen hos os, så den kommer til at fungere optimalt på din arbejdsplads. Projektlederen er den centrale skikkelse i varetagelse af  koordineringen i forhold til alle interessenter i projekterne og har det fulde ansvar for, at gennemførelsen lever op til de indgåede aftaler. Projektlederen sørger også for,  at eventuelle justeringer og ændringer indpasses i projektets rammer.

I gennemførelsesfasen kender alle deres rolle. Alle er grundigt briefet og kan drejebøgerne i søvne. Derfor foregår gennemførelsen altid hurtigt, effektivt og professionelt. For at sikre størst mulig fleksibilitet tilbyder vi at installere på de tidspunkter, der passer dig bedst. Uanset om det er nat eller dag, hverdag eller weekend.

Vi afslutter ethvert installationsprojekt med en evalueringsfase sammen med dig. Derudover overdrager vi relevante data, dokumentation og databaser.

Detaljeret
planlægning

Økonomiske
besparelser

Højt
serviceniveau

Problemfri hverdag
og rolig nattesøvn