image description
Din professionelle IT partner

Planlægning

Når de indledende øvelser er overstået, og rammerne for opgaven er fastlagt, begynder vi selve planlægningen.

Detaljeret planlægning er af højeste vigtighed, både når det gælder store komplekse udrulninger eller mere enkle projekter. Vi udnævner i hvert tilfælde en projektleder, der har til opgave at planlægge og udføre installeringen, så fejl og misforståelser undgås. Du har altså altid en fast person, du kan henvende dig til, når du savner svar.

I planlægningsfasen udarbejdes de endelige drejebøger for projektet. På baggrund af drejebøgerne gennemføres pilotprojekter, der evalueres internt og sammen med dig. Relevante og nødvendige justeringer foretages, så alt er på plads, inden selve installeringen.

I planlægningsfasen koordinerer vi projektet med din IT-afdeling, ligesom vi koordinerer med leverandører og øvrige partnere. Vi påtager os gerne projektstyringen og ansvaret for, at alle detaljer er på plads.

Detaljeret
planlægning

Økonomiske
besparelser

Højt
serviceniveau

Problemfri hverdag
og rolig nattesøvn