image description
Din professionelle IT partner

Analyse og workshop

Alle IT-projekter starter med en grundig analyse. Sammen med dig drøfter vi målsætning, tidsplaner, forudsætninger, baggrund, formål, succesfaktorer, samarbejde med øvrige interessenter og projektafgræsning m.m. Herefter identificerer vi de problemstillinger, der kan være i projektet - ned i mindste detalje.

Det lyder måske simpelt. Men i praksis er det ofte mere komplekst. Vi er trænede i at identificere problemområder, som du måske ikke selv har set. Vi ved, hvor meget der kan gå galt i installeringen af ny IT, og det betyder ofte, at enten tiden eller økonomien – eller begge dele – skrider. Med vores højt specialiserede medarbejdere og helt unikke systemer sikrer vi, at alle uafklarede punkter er afklarede, inden vi går i gang. En velplanlagt tidslinje giver i sidste ende økonomiske besparelser.

Når analysefasen er gennemført, afholder vi en workshop sammen med dig. Vi præsenterer vores analyse og forslag til den bedste håndtering, der måske rækker ud over, hvad du oprindeligt havde forestillet dig. Vi tænker nemlig i optimerede løsninger - ikke bare på kort sigt men også på længere sigt.  Vi gennemgår de praktiske forhold og fastlægger sammen med dig opgavens omfang, tidsplaner, specielle ønsker og krav og budgettet.

På workshoppen bliver grænseflader og ansvarsfordeling mellem projektets interessenter endeligt fastlagt, og vi udformer drejebøger for den praktiske implementering. Drejebøgerne skal altid godkendes af dig, inden vi går i gang med selve planlægningen.

Detaljeret
planlægning

Økonomiske
besparelser

Højt
serviceniveau

Problemfri hverdag
og rolig nattesøvn