image description
IT speciale og IT opsætning

Miljø

Vi har alle et ansvar for vores miljø. nonstop er derfor en miljøbevidst virksomhed, der gør mere end bare at tænke på problemet. Vi bidrager aktivt til en bæredygtig udvikling ved at mindske energiforbrug og spild. Det gælder i vores egen virksomhed, ligesom vi efterspørger miljøvenlige produkter og serviceydelser fra leverandører.

I vores daglige drift sørger vi for, at forbruget af el, vand og varme nedsættes. Derudover tilrettelægger vi forbruget af f.eks. papir, inventar og kemikalier, så det giver mindst mulig miljøpåvirkning. Vi gør også en aktiv indsats for at minimere vores affaldsmængde og sørger for, at det uundgåelige affald sorteres til genbrug, så det ikke påvirker vores miljø.

Når vi udfører projekter for vores kunder, udformer vi altid en plan for miljøvenlig bortskaffelse af emballagen. Vi har vores egne specialproducerede maskiner, der maser og pulveriserer emballagen på miljørigtig vis. Derudover har vi specialaftaler med genbrugspladser, der henter den bearbejdede emballage og genbruger den i deres system.

Derudover sørger vi for at genbruge udtjent udstyr – enten via salg eller donation. Håndteringen af gammelt udstyr er en vigtig del af vores arbejdsområde og indgår altid i den samlede planlægning af IT-projekter.

Detaljeret
planlægning

Økonomiske
besparelser

Højt
serviceniveau

Problemfri hverdag
og rolig nattesøvn